Algicide plus 0,5l

Prostriedok na ničenie stenových rias a plesní

Kalkulačka

m²/L

Popis produktu

ALGICIDE Plus je bezfarebný biocídny roztok v glykole a vode, ktorý hlboko penetruje do stenového podkladu a účinne pôsobí na široké spektrum stenových rias a plesní. Môžeme ho použiť na všetky druhy fasádnych a vnútorných stenových povrchov v obytných, verejných a priemyselných objektoch, v objektoch potravinárskeho priemyslu, ako sú pekárne, mliekarne, bitúnky, výrobne alkoholických a nealkoholických nápojov a pod. Používa sa výhradne ako samostatný dezinfekčný prostriedok, nikdy nie ako prísada do fasádnych alebo vnútorných maliarskych farieb a do iných náterov, dekoračných omietok a pod.

Vlastnosti:

  • účinný pri ničení plesní a rias na stenách;
  • pri silnejšom rozsahu rias, resp. plesní pred ďalšou úpravou povrchov postup podľa potreby zopakujeme - zvyšky rias, ak je to možné, odstránime fyzicky.
  • vhodný pre vnútorné a fasádne stenové povrchy
  • priehľadný

Príprava a aplikácia: handra, štetec, valček

Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Náradie umyte vodou.

Spotreba: 50 - 100 ml/m2

Balenie: plastová nádoba s rozprašovačom 500 ml

Pred použitím si pozorne prečítajte technický list a kartu bezpečnostných údajov.


Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku !

POZOR !

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

H315 Dráždi kožu.

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. 

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.


Napísať recenziu

               
* Povinný údaj
Google reCAPTCHA


Produkt zabalený ihneď.

Každá objednávka do 11:00 vybavená v deň objednania.

Dodanie tovaru do 1 - 3 dní.

Expres dodanie pre Piešťany a okolie do 4 hodín.

cashback world
cashback world card

Vernostný program

Nakupujte, profitujte a využívajte výhody
medzinárodnej karty.
Viac informácií